Rāpare, 23 o Whiringa-ā-nuku i te tau 2014 te ra Thursday, 23 October 2014

Welcome to Marfell Community School

Nau mai, Greetings, Talofa lava, Kia orana, Fakalofa lahi atu

Learn about our Core Values

Celebrate Success